Anh vinh group


TỔ CHỨC WORLD CANAAN MOVEMENT CHI NHÁNH PHÍA BẮC JEOLLA (HÀN QUỐC) ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN ANH VINH VÀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÊ QUÝ ĐÔN.
 2023-12-15

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Viêt Nam) và Tổ chức World Canaan Movement Chi nhánh Phía Bắc Jeolla (Hàn Quốc) đã ký Biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác (MOU) về hợp tác toàn diện.

Hôm nay, ngày 15/12/2023, ông Đặng Quang Vinh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Anh Vinh và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cùng ông Yang Hae Oan – Giám đốc Chi nhánh tại Jeollabuk-do thuộc Tổ chức World Canaan Movement Chi nhánh Phía Bắc Jeolla (Hàn Quốc) đã ký Biên bản thỏa thuận ghi nhớ hợp tác (MOU) về hợp tác toàn điện các lĩnh vực mà Hai bên đang có như: Giáo dục, Y tế, Bất động sản, Dự án đầu tư, tư vấn pháp lý, du học, Xuất khẩu lao động …

Tổ chức World Canaan Movement Chi nhánh Phía Bắc Jeolla (Hàn Quốc) đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Anh Vinh và Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn. Hai Bên cùng Phối hợp thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức tại Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn – Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh; Mở lớp giảng dậy tiếng Hàn tại Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn – Đồng Nai và Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh – Thành phố Hồ Chí Minh; Thỏa thuận hợp tác hoạt động tư vấn du học vừa học vừa làm từ Việt Nam sang Hàn Quốc; Xúc tiến dự án lao động thời vụ và giới thiệu việc làm cho Sinh viên, người lao động do Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh đưa qua và cùng phối hợp làm và kêu gọi đầu tư các dự án của nhà nước Việt Nam cũng như Hàn Quốc.