Anh vinh group


Quản lý công văn

Tìm kiếm văn bản

234243242

dsd

Ban hành: 2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản đi test 1

Quy định chi tiết 1 số điều kiện/..............

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản đi test 245454

Quy định chi tiết 1 số điều kiện/..............

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 01 /CV-HLN V/v Đề nghị thanh toán khối lượng bê tông đã cung cấp cho công trình Thanh Đa theo hợp đồng số 07/2018/HĐKT-HLN-AV - 18/10/2018

Ban hành: N/A

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 146 /TB-CĐLQĐ V/v mời tham dự cuộc họp về Thực hiện đề án tự chủ Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn

Ban hành: N/A

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 01/ĐLBH2-KD V/v ký lại hợp đồng mua bán điện do hết hạn

Ban hành: N/A

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Hợp đồng kinh tế số 07/2018/HĐKT-HLN-AV V/v mua bán bê tông tươi -- Đơn đề nghị số 01/CV-HLN V/v đề nghị thanh toán khối lượng bê tông đã cung cấp cho công trình Thanh Đa theo hợp đồng số 07/2018/HĐKT-HLN-AV ngày 18/10/2018

Ban hành: N/A

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 6666/BQLDAGT-KHĐT V/v chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp 3: (từ Km0+850 đến Km1+690) thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường Liên phường, quận 9 - 31/12/2019

Ban hành: 31/12/2019

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 616 /UBND-KTN V/v tham mưu xử lý kiến nghị của Tập đoàn Anh Vinh tại Văn bản số 59.2020/CV-AV ngày 25/03/2020 - 31/03/2020

Ban hành: 31/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 76 /TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ngày 30 tháng 9 năm 2020

Ban hành: 30/09/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 76 /TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ngày 30 tháng 9 năm 2020

Ban hành: 30/09/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản vi phạm hành chính số 106/BB-VPHC Về lĩnh vực đất đai - Giấy mời số 267/GM-TT V/v xem xét xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh - 30/07/2020

Ban hành: 30/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 7105 và 7106 /TB-CT V/v Tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp - 30/07/2020

Ban hành: 30/07/2019

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4998 /BQLDAGT-ĐB3 V/v Thống nhất áp dụng tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu ống nhựa HDPE công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc - 30/07/2020

Ban hành: 30/07/2019

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư đề nghị thanh toán - 30/03/2020

Ban hành: 30/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư đề nghị thanh toán - 30/03/2020

Ban hành: 30/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 105 /CN9-KHDN-2019 V/v cấp tín dụng cho Công ty cCổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh - 30/01/2019

Ban hành: 30/01/2019

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 105 /CN9-KHDN-2019 V/v cấp tín dụng cho Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Anh Vinh - 30/01/2019

Ban hành: 30/01/2019

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao ngày 29 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 29/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Hướng dẫn số 1959 /HD-SNV V/v tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Đồng Nai - ngày 29 tháng 05 năm 2020

Ban hành: 29/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 02 /CV-HLN V/v đề nghị thanh toán khối lượng bê tông đã cung cấp cho công trình Thanh Đa theo hợp đồng số 07/2018HĐKT-HLN-AV - 18/10/2018

Ban hành: 29/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1198/SNN-CCTL V/v thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) các dự án nạo vét lòng hồ trên địa bàn tỉnh - 29/04/2020

Ban hành: 29/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2621/CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 (sông Sài Gòn - Khu vực biệt thự Lý Hoàng đến Nhà Thờ La San Mai Thôn) - 29/04/20

Ban hành: 29/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 03/CV-QT/2020 V/v Hoàn trả lại tiền nộp thi công Dứ án nạo vét và tận thu vật liệu lòng hố chứa nước Châu Pha, TX. Phú Mỹ, tỉnh BRVT - 28/05/2020

Ban hành: 28/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 04/CV-QT/2020 V/v Hoàn trả lại tiền nộp thi công khai thác vật liệu tại Mỏ đá Ấp 4, xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ, tỉnh BRVT - 28/05/2020

Ban hành: 28/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Bảng đề xuất V/v phục vụ cho công tác BHXH - 28/05/2020

Ban hành: 28/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Báo cáo số 101/BC-UBND V/v khai thác cát trái phép của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại khu vực lòng hồ Châu Pha, Xã Tóc Tiên - 27/04/2020

Ban hành: 27/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2548/BQLDAGT-ĐB3 V/v tạm ngưng thi công các công trình trong phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ nhân dịp lễ Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế lao động - 27/04/2020

Ban hành: 27/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời số 33/GM-TTr

Ban hành: 27/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn - 27/03/2020

Ban hành: 27/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 995 /SNV-BTĐKT V/v triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng qua dịch vụ bưu chính - 27/03/2020

Ban hành: 27/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và kết hợp vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn - 27/03/2020

Ban hành: 27/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 995 /SNV-BTĐKT V/v triển khai các cơ quan, đơn vị, địa phương nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng qua dịch vụ bưu chính - 27/03/2020

Ban hành: 27/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3231/SXD-HTKT V/v xử lý việc tự ý xâm phạm hệ thống chiếu sáng trên đường Liên Phường (đoạn từ cầu qua rạch Ông Cày đến vòng xoay Liên Phường), quận 9 - 27/03/2020

Ban hành: 27/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo V/v thanh toán gói cước 12 tháng dịch vụ Fiber Vnn/MyTV - 27/02/2020

Ban hành: 27/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo V/v thanh toán gói cước 12 tháng dịch vụ Fiber Vnn/MyTV - 27/02/2020

Ban hành: 27/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư mời số 287 /TM-UBND V/v thống nhất phương án chuyển địa điểm Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Văn Trỗi

Ban hành: 26/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1782 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v tạm ngưng thi công công tác đúc cọc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và Đoạn 4 tại vị trí khu đất sau lưng công an phường 28, quận Bình Thạnh - 26/03/2020

Ban hành: 26/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1803 /UBND-KGVX V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng - 26/02/2020

Ban hành: 26/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1803 /UBND-KGVX V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng - 26/02/2020

Ban hành: 26/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao ngày 25 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 25/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao số 11/2020/BBBG ngày 25 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 25/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4086 /BQLDAGT-ĐB3 V/v khẩn trương hoàn thành thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và công tác triển khai thi công lại gói thầu Xây lắp 2 (lần 2) ngày 25 tháng 06 năm 2020

Ban hành: 25/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 10949 /UBND-KTN V/v báo cáo tình hình sử dụng Khu đất 48.231,0 m2 tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà (thu hồi từ kho J250) ngày 24 tháng 09 năm 2020

Ban hành: 24/09/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4889 /BQLDAGT-ĐB3 V/v khẩn trương hoàn thành thủ tuc5 gia hạn bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (Hương lộ 90 cũ) ngày 24 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 24/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản báo cáo, giải trình việc khai thác cát trái phép của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại khu vực lòng hồ Châu Pha - 24/03/2020

Ban hành: 24/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 2402 /TT V/v Phạt vi phạm hợp đồng số /HĐGK/2019/AV-TT ký ngày 27/11/2019

Ban hành: 24/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4027 /TB-BQLDAGT-KHĐT Về nội dung kết luận của ông Lương Minh Phúc - Giám Đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tại cuộc họp về việc chậm triển khai thi công gói thầu Xây dưng công trình phần trên cạn

Ban hành: 23/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 709 /SCT/QLNL V/v tạm dừng bổ sung dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ Suối Giàu vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - 23/04/2020

Ban hành: 23/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2957/UBND-THNC V/v thực hiện đặc sản "Đồng Nai cải thiện môi trường kinh doanh. đổi mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng" - 23/03/2020

Ban hành: 23/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4797 /BQLDAGT-ĐB3 V/v Cử nhân sự phối hợp cung cấp hồ sơ và giải trình kiểm toán các công trình

Ban hành: 22/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3182 /BQLDAGT-ĐB3 V/v triển khai thi công các hạng mục những vị trí có mặt bằng thuộc công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài (Hương lộ 80 cũ) đoạn từ đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) đến đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) - 22/05/2020

Ban hành: 22/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời số 2440/GM-BQLDAGT-ĐB3 V/v triển khai kế hoạch, tiến độ thi công và đảm bảo giao thông dự án Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn (hương lộ 80 cũ) đến đường VĨnh Lộc (huyện Bình Chánh) - 22/04/2020

Ban hành: 22/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2530/TB-ĐLBH2 về việc tạm ngưng cung cấp điện ngày 21 tháng 9 năm 2020

Ban hành: 21/09/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 276 /TB-BHXH Về lịch làm việc đối chiếu hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN và đôn đốc thu nợ - 21/05/2020

Ban hành: 21/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản đối chiếu công nợ số 05/2020/HLN-AV - 21/05/2020

Ban hành: 21/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3144/TB-BQLDAGT-ĐT Về nội dung kết luận cuộc hop về tình hình triển khai thi công gói thầu xây dựng công trình thuộc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa đoạn 2, 4 - Thông báo số 3176 V/v khắc phục hệ thống chiếu sáng hiện hữu - 21/05/20

Ban hành: 21/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 39/CV-CĐLQĐ V/v đầu tư thành lập trung tâm đào tạo sát hạch lái xe hạng A1 - 21/04/2020

Ban hành: 21/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo mời họp số 03 /TB-CĐLQĐ V/v Thống nhất các nội dung của Đề án và trao đổi về việc sắp xếp nhân sự Ban giám hiệu, mốt số phòng ban thuộc Nhà trường - 21/01/2020

Ban hành: 21/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Đề xuất mượn đất

wqewqewewewe

Ban hành: 2020-10-01

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Văn bản đến test 1

Quy định chi tiết 1 số điều kiện/..............

Ban hành: 2000-01-01

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao số 13/2020/BBBG ngày 20 tháng 8 năm 2020

Ban hành: 20/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 361 /TB-BHXH V/v nợ bảo hiểm xã hội (lần 1) ngày 20 tháng 06 năm 2020

Ban hành: 20/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2372 /PCHM-QLTG V/v thanh toán tiền điện đã sử dụng - 20/05/2020

Ban hành: 20/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 68 /VIPA-TB V/v gia hạn chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam - 20/02/2020

Ban hành: 20/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 68 /VIPA-TB V/v Gia hạn chứng nhận nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam

Ban hành: 20/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 807/CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 - 20/02/2020

Ban hành: 20/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 808/CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phẩn trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 - 20/02/2020

Ban hành: 20/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Kế hoạch số 1587/KH-UBND V/v tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 20/02/2020

Ban hành: 20/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư mời số 347 /TM-UBND V/v tạo quỹ đất giáo dục để di dời Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Văn Trỗi, phường Long Bình Tân, tp Biên Hoà ngày 19 tháng 06 năm 2020

Ban hành: 19/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 117/CV-AV V/v xin thay đổi số tài khoản ngân hàng theo hợp đồng

Ban hành: 18/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao ngày 18 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 18/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 3898 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bão lãnh tiền tạm ứng hợp đồng của gói thầu xây dựng công trình phần trên cạn của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 (sông Sài Gòn) ngày 18 tháng 06 năm 2020

Ban hành: 18/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời kiểm tra hiện trường số 262 /GM-SGTVT - 18/05/2020

Ban hành: 18/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời kiểm tra hiện trường số 262/GM-SGTVT - 18/05/2020

Ban hành: 18/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 15/TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 18/03/2020

Ban hành: 18/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 15/TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 18/03/2020

Ban hành: 18/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1528/CV-BQLDAGT-ĐT V/v chậm tiến độ thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 (sông Sài Gòn - Khu vực khách sạn Sài Gòn Domaine) - 18/03/2020

Ban hành: 18/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 122 /BTĐKT-NV V/v lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27/09/2018 của UBND tỉnh - 18/02/2020

Ban hành: 18/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 2800/UBND-TNMT V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Đặng Quang Vinh, phường Phước Long B, Quận 9 ngày 17 tháng 8 năm 2020

Ban hành: 17/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Bản báo giá cống bê tông ly tâm và cống hộp bê tông cốt thép - 17/04/2020

Ban hành: 17/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4707 /BQLDAGT-ĐB3 V/v Thống nhất tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu đối với các tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ thiết kế công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoàn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc đã hết hiệu lực - 16/07/2020

Ban hành: 16/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời số 3808 /GM-BQLDAGT-ĐT

Ban hành: 16/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2281 /BQLDAGT-ĐB2 Về khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường - 16/04/2020

Ban hành: 16/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 342 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v đảm bảo vệ sinh, an toàn giao thông công trường và cử người trực công trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 - 16/01/2022

Ban hành: 16/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 62 /CV-TK V/v thống nhất tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu đối với các tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ thiết kế công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc đã hết hiệu lực - 15/07/2020

Ban hành: 15/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 7533 /UBND-XDCB V/v tham mưu góp ý hồ sơ điểu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Trường cao đẳng Lê Quý Đôn tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà do Công ty cổ phần Anh Vinh làm chủ đầu tư - ngày 15 tháng 06 năm 2020

Ban hành: 15/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 03 /CV-HLN V/v Đề nghị thanh toán khối lượng bê tông đã cung cấp cho công trình Thanh Đa theo hợp đồng số 07/2018/HĐKT-HLN-AV ngày 18/10/2018

Ban hành: 15/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 825/TB-CT V/v nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước kỳ 1 năm 2020 (tạm tính) - 15/05/2020

Ban hành: 15/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3040 /BQLDAGT-ĐB2 V/v chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn điện trong phạm vi thi công công trình Cải tạo, nâng cáp đường Liên Phường - 15/05/2020

Ban hành: 15/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3033 /BQLDAGT-ĐB3 V/v khẩn trương hoàn thành thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng và bảo lãnh thực hiện hợp đồng của gói thầu Xây lắp 2 thuộc công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc - 15/05/2020

Ban hành: 15/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 299 /BQLDAGT-ĐB3 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và cử người trực công trường trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 - 15/01/2020

Ban hành: 15/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4650 /BQLDAGT-ĐB2 V/v chuẩn bị cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp Kiểm toán Nhà nước năm 2020 dự án Cải tạo, nâng cấp đường Liên Phường, quận 9 - 14/07/2020

Ban hành: 14/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 5988 /UBND-ĐT V/v ý kiến đối với việc sử dụng đất tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà - 14/05/2020

Ban hành: 14/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2972 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng của gói thầu Xây lắp công trình Đoạn G tự K4+550 đến K5+050 và Đoạn H từ K5+080 đến K5+480 thuộc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa)

Ban hành: 14/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2865 /TB-CT Về đơn giá thuê đất - 14/04/2020

Ban hành: 14/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2865 /TB-CT Về đơn giá thuê đất - 14/04/2020

Ban hành: 14/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1799/SXD-QLN-TTBĐS V/v cung cấp thông tin phục vụ công tác lập Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030; kế hoạch phát triền nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh - 14/04/2020

Ban hành: 14/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 1514/QLDA V/v kiểm tra, rà soát các thủ tục pháp lý và hồ sơ quản lý chất lượng các công trình theo Kế hoạch số 8300/KH-SGTVT ngày 15/07/2020 của Sở Giao thông vận tải

Ban hành: 13/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời số 2933 /GM-BQLDAGT-ĐT - 13/05/2020

Ban hành: 13/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Giấy mời số 2933 /GM-BQLDAGT-ĐT V/v chậm tiến độ và không triểun khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) thuộc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và Thanh Đa - Đoạn 4 - 13/05/2020

Ban hành: 13/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 41 /BQL-QLBVR V/v bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khai thác Mỏ đá xây dựng tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ - 13/02/2020

Ban hành: 13/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên 12/12/2020

Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên

Ban hành: 12/12/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 3735 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 (sông Sài Gòn - Khu vực Khách sạn Sài Gòn Domaine) - ngày 12 tháng 6 năm 2020

Ban hành: 12/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 3734 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 (sông Sài Gòn - Khu vực biệt thự Lý Hoàng đến Nhà Thờ La San Mai Thôn)

Ban hành: 12/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 12/TVXD-DDCN/2020 - 12/03/2020

Ban hành: 12/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 956 /UBND-VP V/v xin lập dự án cải tạo, nạo vét và tận thu vật liệu lòng hồ chứa nước Suối giàu tại huyện Châu Đức - 11/02/2020

Ban hành: 11/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn đề nghị V/v triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng - 11/02/2020

Ban hành: 11/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 5817-5818 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và 4 - 10/09/2020

Ban hành: 10/09/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 5210 /BQLDAGT-ĐB3 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khoẻ cho cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng do Ban giao thông làm Chủ đầu tư - 10/08/2020

Ban hành: 10/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 5193 /BQLDAGT-ĐB3 V/v đảm bảo an toàn giao thông, thaot1 nước trong mùa mưa của cọng trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài, đoạn từ đường Phan Văn Hớn (huyện Hóc Môn) đến đường Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh) - 10/08/2020

Ban hành: 10/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 27 /TB-BHXH V/v giới thiệu chức danh và chữ kí của Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thị xã Phú Mỹ - 10/02/2020

Ban hành: 10/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 24/020/TB-VCDC V/v bổ sung, làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng đoạn 1 (kể cả di dời điện). Dự án: Xây dựng đường Bắc Nam 3 - Đoạn 1: Từ đường ĐT 743 đển đường Mỹ Phước - Tân Vạn - 10/02/2020

Ban hành: 10/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 06/CĐLQĐ V/v bàn giao nhân sự lại Tập đoàn Anh Vinh - 10/02/2020

Ban hành: 10/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 227 /BQLDAGT-ĐB2 V/v tạm ngưng thi công đào đường các công trình do Ban Điều hành dự án đường bộ 2 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 - 10/01/2020

Ban hành: 10/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 10.01.2020/CVTN

Ban hành: 10/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Công văn số 1479-CV/BTCTU V/v bổ sung lý lịch và thẩm tra, xác mình tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp

Ban hành: 10/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4971/TB-P8-Đ5 về việc vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ ngày 09 tháng 10 năm 2020

Ban hành: 09/10/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 2228 /UBND-TNMT V/v đề nghị phối hợp thực hiện việc chấp hành nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 49/QĐ-XPVPHC ngày 02/06/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ - ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 09/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 992 /TB-UBND V/v chậm chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 09 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 09/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư mời số 1268 /TCGDNN-ĐTCQ V/v mời tham dự Hội nghị đánh giá công tác tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm năm 2020 - 09/06/2020

Ban hành: 09/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 752 /SXD-QLN V/v cử đại diện tham dự lễ mở thầu sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu - 09/03/2020

Ban hành: 09/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 752 /SXD-QLN V/v cử đại diện tham dự lễ mở thầu sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu - 09/03/2020

Ban hành: 09/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư xác nhận phải thu khách hàng V/v xác nhận số dư nợ cho mục đích kiểm toán ngày 08 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 08/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

BIên bản V/v thống nhất vị trí thực hiện dự án tái định cư tại phường Long Bình Tân quy mô 1,5ha (tại khu đất 4,8ha của Kho J250) - 08/07/2020

Ban hành: 08/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 16 /TB-TA Về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hoà giải - 08/05/2020

Ban hành: 08/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1060 /UBND-TTPTQĐ V/v Xác nhận diện tích 77.332,4 m2 đất rừng phòng hộ đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khai thác mỏ đá xây dựng tại ấp 4, xã Tóc Tiên (đợt 1) - 08/04/2020

Ban hành: 08/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 204/SGTVT-KT V/v đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông tại các vị trí rào chắn thi công trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - 08/01/2020

Ban hành: 08/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định số 1063 /QĐ-CT-CC V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Anh Vinh tại Ngân Hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 07 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 07/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 19129 /TB-CT V/v thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với doanh nghiệp nợ thuế ngày 07 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 07/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Lệnh thu ngân nhà nước số 930 ngày 07 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 07/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản làm việc số 1517-1518-1519 /BBLV

Ban hành: 07/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 5113 /UBND-KGVX V/v đổi tên chủ trương thành lập Trường Đại học Y dược Quốc Tế Đồng Nai thành Trường Đại học Quốc tế Lê Quý Đôn Đồng Nai - 07/05/2020

Ban hành: 07/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư gởi Công ty Cổ phần Tập Đoàn Anh Vinh V/v xác nhận số liệu công nợ - 07/02/2020

Ban hành: 07/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 20/020/TB-VCDC V/v bổ sung, làm rõ một số nội dung trong hồ sơ dự thầu gói thầu: Thi công xây dựng đoạn 1 (kể cả di dời điện). Dự án: Xây dựng đường Bắc Nam 3 - Đoạn 1: Từ đường ĐT 743 đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn - 07/02/2020

Ban hành: 07/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 432 /BIDV.CTSG-KHDN V/v chuyển nguồn tiền từ các dự án về tài khoản Viettinbank CN TPHCM ngày 06 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 06/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản họp ngày 06 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 06/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 02/CVTL-QT/2020 V/v thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng kinh tế số 06/2020/HĐKT/AV-QT và PLHĐ số 07/2020/PLHĐ/AV-QT - 06/03/2020

Ban hành: 06/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định số 81 /QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai - 05/08/2020

Ban hành: 05/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 483/BQLDAGT-ĐB2 V/v khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện mặt đường tuyến Vành đai phía Đông và công trình Cải tạo, nâng cao cấp đường Liên Phường - 05/02/2020

Ban hành: 05/02/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3215 /STNMT-CCBVMT Về hủy kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Dự án "Nạo vét tuyến sông Tắc, quận 9 và xây dựng mới cầu Trường Phước (thay thế cầu cũ trên đường Long Thuận) theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) - 04/05/2020

Ban hành: 04/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 73.2020/CV-AV V/v chấp thuận chủ trương điểu chỉnh quy hoạch đối với Dự án tái định cư 4,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà thành đất giáo dục xây dựng Trường Phổ thông liên cấp - 04/05/2020

Ban hành: 04/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 478/BTĐKT-HCTH V/v thông báo kết quả tổng hợp đăng kí thi đua năm 2020 - 04/05/2020

Ban hành: 04/05/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 3338 /TB-CT V/v thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế đối với Doanh nghiệp nợ thuế - 04/03/2020

Ban hành: 04/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định số 165/QĐ-CT-CC V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của: Công Ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Anh Vinh tại Yêu cầu Ngân Hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) - 04/03/2020

Ban hành: 04/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 655/SXD-QLN V/v làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Khu đô thi Nam Vũng Tàu - 04/03/2020

Ban hành: 04/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Xác nhận số liệu công nợ - 04/01/2020

Ban hành: 04/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo V/v xác nhận số liệu công nợ - 04/01/2020

Ban hành: 04/01/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Biên bản bàn giao ngày 03 tháng 08 năm 2020

Ban hành: 03/08/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 7622 /TB-UBND Về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương về tạo quỹ đất giáo dục để di dời Trường TH, THCS, THPT Nguyễn Văn Trỗi - 03/07/2020

Ban hành: 03/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 4348 /STNMT-CCBVMT V/v trả lời văn bản số 80/CV-LD ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh - 03/06/2020

Ban hành: 03/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2027/BQLDAGT-ĐB3 V/v triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo sức khoẻ cho các nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng tại các công trình xây dựng do Ban giao thông làm Chủ đầu tư - 03/04/2020

Ban hành: 03/04/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 76 /BIDV.CTSG-KHDN V/v Cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh

Ban hành: 03/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 76 /BIDV.CTSG-KHDN V/v Cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh - 03/03/2020

Ban hành: 03/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Kế hoạch số 2088/KH-UBND V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 03/03/2020

Ban hành: 03/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Kế hoạch số 2088/KH-UBND V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai năm 2020 - 03/03/2020

Ban hành: 03/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Số 1262 /QĐ-VPCQCSĐT về Quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ngày 02 tháng 07 năm 2020

Ban hành: 02/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 2042 /TB-VPCQCSĐT V/v phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm

Ban hành: 02/07/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo số 1263 V/v đề nghị khởi kiện dân sự - 02/06/2020

Ban hành: 02/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo 1262 V/v Không khởi tố vụ án hình sự - 02/06/2020

Ban hành: 02/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Quyết định số 49 /QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính - 02/06/2020

Ban hành: 02/06/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thư mời số 125/TM-UBND V/v thống nhất việc di dời trường TH, THCS, THPH Nguyễn Văn Trỗi theo đề xuất của Trường Cao Đẳng nghề số 8 tại Văn bản số 50/TCĐN8-ĐT ngày 26/02/2020 (đính kèm) - 02/03/2020

Ban hành: 02/03/2020

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực

Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị với lãnh đạo các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên 12/12/2020

Ban hành: 0000-00-00

Trạng thái: Chưa có hiệu lực