Anh vinh group


Thông báo số 808/CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phẩn trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 - 20/02/2020
 2021-01-30
Thông báo số 808/CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phẩn trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 4 - 20/02/2020
Số ký hiệu CV-BQLDAGT-ĐT Ngày ban hành 20/02/2020
Số văn bản 808 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực