Anh vinh group


Thông báo số 752 /SXD-QLN V/v cử đại diện tham dự lễ mở thầu sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu - 09/03/2020
 2021-01-14
Thông báo số 752 /SXD-QLN V/v cử đại diện tham dự lễ mở thầu sơ tuyển dự án Khu đô thị mới Nam Vũng Tàu - 09/03/2020
Số ký hiệu SXD-QLN Ngày ban hành 09/03/2020
Số văn bản 752 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực