Anh vinh group


Thông báo số 62 /CV-TK V/v thống nhất tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu đối với các tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ thiết kế công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc đã hết hiệu lực - 15/07/2020
 2021-01-25
Thông báo số 62 /CV-TK V/v thống nhất tiêu chuẩn áp dụng thi công và nghiệm thu đối với các tiêu chuẩn nêu trong hồ sơ thiết kế công trình Đường Nguyễn Ảnh Thủ nối dài đoạn từ đường Phan Văn Hớn đến đường Vĩnh Lộc đã hết hiệu lực - 15/07/2020
Số ký hiệu CV-TK Ngày ban hành 15/07/2020
Số văn bản 62 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực