Anh vinh group


Thông báo số 5988 /UBND-ĐT V/v ý kiến đối với việc sử dụng đất tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà - 14/05/2020
 2021-01-08
Thông báo số 5988 /UBND-ĐT V/v ý kiến đối với việc sử dụng đất tại khu đất 4,8ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà - 14/05/2020
Số ký hiệu UBND-ĐT Ngày ban hành 14/05/2020
Số văn bản 5988 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực