Anh vinh group


Thông báo số 5817-5818 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và 4 - 10/09/2020
 2021-01-26
Thông báo số 5817-5818 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v triển khai thi công gói thầu Xây dựng công trình phần trên cạn (Thân kè và đỉnh kè) của dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và 4 - 10/09/2020
Số ký hiệu CV-BQLDAGT-ĐT Ngày ban hành 10/09/2020
Số văn bản 5817-5818 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực