Anh vinh group


Thông báo số 41 /BQL-QLBVR V/v bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khai thác Mỏ đá xây dựng tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ - 13/02/2020
 2021-01-11
Thông báo số 41 /BQL-QLBVR V/v bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khai thác Mỏ đá xây dựng tại ấp 4, xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ - 13/02/2020
Số ký hiệu BQL-QLBVR Ngày ban hành 13/02/2020
Số văn bản 41 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực