Anh vinh group


Thông báo số 2865 /TB-CT Về đơn giá thuê đất - 14/04/2020
 2021-01-09
Thông báo số 2865 /TB-CT Về đơn giá thuê đất - 14/04/2020
Số ký hiệu TB-CT Ngày ban hành 14/04/2020
Số văn bản 2865 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực