Anh vinh group


Thông báo số 1782 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v tạm ngưng thi công công tác đúc cọc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và Đoạn 4 tại vị trí khu đất sau lưng công an phường 28, quận Bình Thạnh - 26/03/2020
 2021-01-09
Thông báo số 1782 /CV-BQLDAGT-ĐT V/v tạm ngưng thi công công tác đúc cọc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - Đoạn 2 và Đoạn 4 tại vị trí khu đất sau lưng công an phường 28, quận Bình Thạnh - 26/03/2020
Số ký hiệu CV-BQLDAGT-ĐT Ngày ban hành 26/03/2020
Số văn bản 1782 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực