Anh vinh group


Quyết định số 49 /QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính - 02/06/2020
 2021-01-26
Quyết định số 49 /QĐ-XPVPHC V/v xử phạt vi phạm hành chính - 02/06/2020
Số ký hiệu QĐ-XPVPHC Ngày ban hành 02/06/2020
Số văn bản 49 Loại văn bản
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực