Anh vinh group


Công văn số 2402 /TT V/v Phạt vi phạm hợp đồng số /HĐGK/2019/AV-TT ký ngày 27/11/2019
 2021-01-11
Công văn số 2402 /TT V/v Phạt vi phạm hợp đồng số /HĐGK/2019/AV-TT ký ngày 27/11/2019
Số ký hiệu TT Ngày ban hành 24/02/2020
Số văn bản 2402 Loại văn bản CV
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực