Anh vinh group


Biên bản báo cáo, giải trình việc khai thác cát trái phép của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại khu vực lòng hồ Châu Pha - 24/03/2020
 2021-01-28
Biên bản báo cáo, giải trình việc khai thác cát trái phép của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại khu vực lòng hồ Châu Pha - 24/03/2020
Số ký hiệu N/A Ngày ban hành 24/03/2020
Số văn bản N/A Loại văn bản BB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực